MEDIA
Pictures
Videos
 
제목 쉐드세션 코리아 2009
사용드럼 - 티엔 드럼 레코딩 버찌 (그린 페이드)
               TN Drum Recording Birch (Green Fade)
 
드러머 - Arthur Kam (TN 드럼 공식 엔도져)
 
 

동영상 보기
Shed Session KOREA 2009